Ana Sayfa karma 18 Mayıs 2021

Randomizasyon yanlılığı engeller

Randomizasyon nedir sorusu bilimsel araştırma gerçekleştiren bilim dallarında faaliyet gösteren bireyler tarafından sıkça sorulmaktadır.

Randomizasyon nedir sorusu bilimsel araştırma gerçekleştiren bilim dallarında faaliyet gösteren bireyler tarafından sıkça sorulmaktadır. Randomizasyon yöntemi; bir bilimsel araştırma yapılırken, deneye katılacak bireylerin tamamen rastgele gruplandırılmasını ifade etmektedir. Gruplandırılacak bireylerin hemen hemen bütün özellikleri aynıdır. Fakat kimin hangi yöntemin kullanacağı grupta yer alacağı ise tamamen rastgele usullerle belirlenmektedir. Basit bir örnek vermek gerekirse; iki ayrı romatizma ilacının test edileceğini bir deney esnasında, ilaçların deneneceği bireyler birbirleri ile aynı özelliklerde olacak şekilde seçilir. Yaş grupları, sağlık durumları, kronik hastalıkları, sigara kullanıp kullanmadıkları gibi tüm detaylar birbirleri ile benzer olur. İşte randomizasyon burada devreye girer. Hangi ilacın hangi deneye verileceği tamamen rastgele olarak seçilmektedir. Bu durumda yanlılığı minimalize etmektedir.

Yanlılık türleri

Bilimsel araştırmalarda çok çeşitli yanlılık türleri bulunmaktadır. Bunlar; seçim yanlılığı (selection bias), değerlendirme yanlılığı (evaluation bias), yayın yanlılığı (report bias), bilgi yanlılığı (ınformation bias), hatırlama yanlılığı (recall bias) olarak sayılabilir. Klinik deneylerde ise en çok seçim yanlılığı, değerlendirme yanlılığı ve yayın yanlılığı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Randomizasyon denekler veya bilim insanları tarafından kasıtlı ya da kasıtsız oluşabilecek yanlı davranış ve tutumlara mani olmaktadır. Deneysel çalışmalarda randomizasyon yöntemi ilk olarak 1923 yılında R.A. Fisher tarafından kullanılmıştır. Tıp araştırmalarında ise 1990’lı yıllarda daha etkin ve sık bir şekilde karşımıza çıkmaya başlamıştır.
Kaynak: https://onlineczaci.com/randomize-kontrollu-calisma/

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir