Ana Sayfa karma 28 Şubat 2020

Fatih Eryılmaz Kıbrıs’ta Tesis Yönetiminin Doğuşu

Fatih Eryılmaz ;  Bina ve tesis yönetimi özellikle büyük şehirlerde nüfusun artması, kentleşme ve modern yapıların talep edilmesi, bu taleplerin sonucunda müşteri beklentilerinin değişmesi ile önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Bina projelerinin beklenti ve ihtiyaçlara göre nitelikli ve farklı bir şekilde yapılması profesyonel yönetim hizmetlerinin ihtiyacını gündeme getirmiştir. Gelişen bina projeleri, artan nüfus ve bu nüfusun beklentilerine cevap verebilmek amacıyla ‘’Entegre Tesis Yönetimi’’ kapsamı gün geçtikçe artmış ve yeni iş alanlarının açılmasına yardımcı olmuştur.

 

Kentleşme ile modern ve farklı yapılara talep inşaat sektörünü konut yapımında farklı uygulamalara yöneltmiştir. Bireyler yaşadıkları konutlarla ilgili çok daha fazla beklenti içine girmişler ve bu durum inşaat firmalarını çok daha mimari, çok daha teknolojik ve çok daha modern binalar yapmaya itmiştir. Bu sayede ortaya çıkan binalar bireylerin sadece barınma ihtiyaçlarını değil aynı zamanda sosyal ihtiyaçlarını da giderebilecekleri bir kampüs halini almaya başlamıştır.

 

Kentleşme ve modernleşmenin bir sonucu olarak görebileceğimiz büyük iş merkezleri, plazalar, home Office çalışma mekanları ve büyük alışveriş merkezleri de günümüzde önem kazanmış ve sık ziyaret edilen, hatta yaşanılan alanlar içerisinde kendilerine yer bulmuşlardır.

 

İşte tam bu noktada karşımıza yukarıda bahsettiğimiz tüm yaşam alanlarını kapsayan, buralarda oturan, çalışan ya da sosyalleşen bireylerin güvenlik, temizlik, teknik bakım, peyzaj hizmetleri, enerji yönetimi ve ofis destek gibi ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Tüm bunları bünyesinde barındıran sistemin genel adı ise ‘’Entegre Tesis Yönetimi’’ şeklinde karşımıza çıkmış ve günümüze kadar ulaşmıştır.

 

Entegre Tesis Yönetimi içerisinde;

 

l Temizlik Hizmetleri,

l Özel Güvenlik Hizmetleri,

l Enerji Yönetimi (Teknik Bakım İşleri Dahil),

l Bahçe Bakım Hizmetleri,

l Peyzaj Hizmetleri,

l Havuz Temizliği Hizmetleri,

l Ulaştırma Hizmetleri,

l Catering ve Vending Hizmetleri,

l Pest (İlaçlama) Hizmetleri,

Adı altında sınıflandırabileceğimiz hizmetleri barındırmaktadır.

 

Yukarıda yapmış olduğumuz sınıflandırma tesisin özellikleri, müşterilerin ve tüketicilerin beklentilerine göre çeşitlendirilebileceği gibi sınırlandırılabilmektedir.

Entegre Tesis Yönetimi Hizmeti ve Dikkat Edilmesi Gereken Kavramlar

 

Yukarıda sınıflandırmış olduğumuz işlerin tamamı tehlikeli ya da çok tehlikeli iş sınıfları içerisinde olduğu için tüm bu hizmetlerin verilmesinde özellikle ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği’’ kurallarına çok dikkat edilmeli, ‘’İş Analiz Formu’’ kullanılarak her yapılacak iş öncesinde bir ‘’Risk Analizi’’ yapılmalı ve işin adımları ile bu adımları gerçekleştirirken dikkat edilmesi ve önlem alınması gereken tüm riskler gözden geçirilmeli, belirlenmeli ve bu işi yapacak olan tüm personele bu konular hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.

 

Tüm bu eğitimlerin yanı sıra ‘’Entegre Tesis Yönetimi’’ hizmeti verilirken işlerinde profesyonel olan çalışanların kullanılması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; Enerji Yönetimi konusunda mutlak suretle projenin başında en az 10 yıl tecrübeye sahip olan bir elektrik mühendisinin bulunması hem verilecek hizmetin kalitesi hem hizmet verilirken karşılaşılabilecek risklerin ön görülmesi hem de bilgi ve tecrübesi ile yaşanacak olan aksaklık ve problemlere kısa süre içerisinde müdahale edilebilmesi açısından çok uygun bir seçim olacaktır.

 

Ancak her ne kadar her iş için profesyonel çalışanlardan faydalanılacak olsa da sürekli gelişmekte olan Entegre Tesis Yönetim hizmetleri içerisinde personel eğitiminin gerekliliği yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim için ayrılacak bütçelerden kesinlikle vazgeçilmemeli ve bu eğitimin hem çalışanların güvenli bir şekilde çalışmasını sağladığı hem de hizmet verilen müşterinin memnuniyetini doğrudan arttırdığı kesinlikle unutulmamalıdır.

 

Şimdi Entegre Tesis Yönetimi içerisinde sınıflandırmış olduğumuz tüm bu alanları tek tek inceleyelim.

 

Temizlik Hizmetleri Yönetimi

 

Yukarıda sınıflandırmış olduğumuz tüm alanların içerisinde belki de en basit görünen alan olan ‘’Temizlik Hizmetleri Yönetimi’’ aslında diğer tüm alanların içerisinde en önemli olanıdır. Bunun sebebi ise temiz ve hijyenik olmayan hiçbir ortamda çalışmanın, yaşamanın ve sosyalleşmenin mümkün olmadığı gerçeğidir. Ayrıca ‘’Entegre Tesis Yönetimi’’ kavramı içerisinde müşterinin görebileceği, sizi değerlendirebileceği ve sizin de işinizi pazarlayabileceğiniz en önemli nokta ‘’Temizlik Hizmetleri Yönetimi’’ noktasıdır. (Yukarıda resimde görebileceğiniz üzere Temizlik Hizmetleri (Cleaning Services) Entegre Tesis Yönetimi Hizmetleri tablosunda ilk sırada gösterilmiştir)

Temizlik Hizmetleri Yönetimi tesis yönetim hizmetleri içerisinde en çok bütçeyi ayırmanız gereken ancak bunun karşılığında size sadece prestij anlamında geri dönüş sağlayan bir alandır. Temizlik hizmetleri yönetiminin profesyonel olarak ve iyi bir şekilde yapılması mevcut müşterilerin memnuniyetlerini arttırdığı gibi potansiyel müşterilere ulaşmanızı sağlayacak bir vitrin olarak değerlendirebilir.

 

Bu yönetim alanında kullanılacak olan tüm materyallerin (Kimyasal malzeme, sarf malzemesi, demirbaş ve diğer ekipmanlar) hizmet verilecek olan alana ve ortama göre belirlenmesi hem maliyetlerin düşük tutulması hem de verilecek hizmetin kalitesinin sürekli olması açısından önem arz etmektedir.

 

Özel Güvenlik Hizmetleri

 

Yukarıda sınıflandırmış olduğumuz alanların 2 numarasında bulunan Özel Güvenlik Hizmetleri hem hizmet verilen müşterinin hem de diğer hizmet alanlarında çalışmakta olan personellerinin gerek fiziksel gerekse de iş güvenliklerini sağlama amacıyla önemli bir yer teşkil etmektedir. Güvenlik hizmetlerini verebilmek için öncelikle yetişmiş ve kalifiye personel ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu bölümde çalışacak olan tüm personellerin 5510 sayılı Özel Güvenlik Kanunu gereği ‘’Güvenlik Sertifikasına’’ sahip olması gerekmektedir. Bu sertifikaya sahip olmak her ne kadar bu hizmeti verebilmek için tek şart gibi gözükse de güvenlik işi tüm iş alanlarının sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için çok önemli bir bölüm olduğu için bu bölümde çalışacak olan personellerin eğitimli olmasının yanı sıra, dikkatli, sabırlı, insan ilişkileri kuvvetli bir kişiliğe sahip olmaları da bu bölüm için son derece önemlidir.

 

Ayrıca hizmet verilecek olan tesis genelinde eğer güvenlik hizmeti de verilecekse bu hizmetin bütçe aşaması son derece titizlikle ve tüm detayların üzerinden birden fazla geçilerek hazırlanması ve tesis de verilecek olan genel tüm hizmetlerin bir aynası olacağından (tesis içerisine ilk girişte ve çıkışta mutlaka ilişki içerisinde olunacağından) dolayı da personel seçiminde son derece seçici davranılması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Cd3alsKUtXE

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir