Ana Sayfa karma 15 Haziran 2021

Empürite Nedir, Hangi Alanlarda Kullanılır?

Empürite belirli bir miktarda bulunan katı, sıvı ve gaz gibi kimyasal maddelerin içinde bulunan maddenin içeriğinden farklı yabancı maddelerdir. Bu durum safsızlık olarak da adlandırılabilir. Yani kimyasal maddenin saf halde olmayıp içinde yabancı kimyasallar içerme durumudur. Bu safsızlık durumu kimyasal yada başka bir maddenin sentez edilmesi süresinde doğal olarak oluşmaktadır. Maddenin içine bu farklı kimyasalların karışması yanlışlıkla olabildiği gibi kazara da girebilmektedir.

Maddenin içerisinde oluşan bu safsızlığın anlaşılması kolay olmamaktadır. Bu safsızlık seviyeleri göreceli terimlerle tanımlanmaktadır. Maddenin içeriğindeki empüriteyi tanımlamaya çalışan çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Bu maddelerin safsızlığını saptamak için maddeyi başka bir madde ile kıyas etmek gerekmektedir. Kıyaslanan maddelerin içeriğindeki safsızlıklar karşılaştırılır ve böylece ortaya bir veri konmaktadır.

Yıkıcı Empüriteler

Malzemenin içindeki empürite oranı cihazın çalışma prensibini etkilemektedir. Yüksek kirliliğe sahip olan malzemeni çalıma niteliği düşmektedir. Kül metal malzemelerdeki döküntüler buna örnek olarak verilebilir. Döküntü miktarı arttığında malzeme kaliteli performans verememektedir. Bir başka durum ise kağıtlarda ki yaprak parçacıkları olmaktadır. Bu durumda da yine malzemenin çalışma prensibini kötü etkilemektedir. Bu durumlar yıkıcı empüriteler olarak adlandırılmaktadır.

Malzemenin çalışmasını engelleyen safsızlıklar bazen fiziksel yollar ile giderilebilir. Su ve tuz karışımı yapılarak damıtma ürünü olarak su ve tuz karışımları damıtma yöntemi ile ayrılabilir. Bir başka yöntemde ise demir madeni üretiminde demir cevherinden silikon çıkarmak için fırına kalsiyum karbon konulmaktadır. Yarı iletken maddelerin saflaştırılması için uygun olan bir yöntemdir. Kullanılan yöntem hangisi olursa olsun maddeyi empürite olayından tamamen temizlemek mümkün olmamaktadır. Safsızlığın tamamen çıkarılmasının imkansız olmasının sebebi termodinamik nitelikte olmasıdır.

Safsızlıklar ve Çekirdeklenme

Saflaştırılmamış bir sıvı madde erime noktasına kadar soğutulur. Bu sayede faz geçişine sıvı girer ve safsızlıklar etrafında kristalleşme olur. Böylece kristal bir katı haline gelmektedir. Kirlilik durumu mevcut değilse, sıvının saf halde olduğu ve katı bir duruma gelmeden erime noktasının altında aşırı soğutabileceği söylenmektedir. Safsızlıklar diğer faz geçişlerinin çekirdek oluşturmasında önemli bir rol oynamaktadır. Örnek olarak yabancı elementlerin varlığı metal alaşımların manyetik ile mekanik nitelikleri üzerinde önemli etkilere yol açmaktadır.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir