Ana Sayfa EKONOMİ 3 Mart 2018

Hayat Sigortası ile Banka Mevduatı Arasındaki Fark

Hayat Sigortası Nedir? Hayat Sigortası Tanımı

Hayat sigortası adından da anlaşılacağı üzere odak noktası insan olan ve insanın yaşamı boyunca başına gelebilecek her hangi bir kaza ya da risk içeren her hangi bir durum için önlem alınmasını sağlayan bir sigortadır. Hayat sigortasının yapılması bireyin gelirinin bir kısmının prim olarak değerlendirilmesi sonucunda başına gelebilecek ölüm, hastalık sonucundaki ölüm, kaza sonucundaki ölüm ve bilimum çeşitte bireyin ailesine destek sağlanmasını öngörür.

Hayat Sigortası ile Banka Mevduatı Arasındaki Fark

Banka mevduatı ile hayat sigortası genelde birbirine karıştırılır. Banka mevduatına para yatırımında bulunmuş bir bireyin hayatını kaybetmesi sonucunda ailesi yalnızca bu mevduat bedelini alabilir. Hayat sigortasında bu durum birey ilk primini ödemeye başladığı andan itibaren ölüm 1 aylık ya da 10 yıllık belki daha fazla süreç içerisinde ne zaman geldiğine bakılmaksızın sigorta tazminatının aileye verilmesini öngörür. Hayat sigortacı sadece rizikonun bulunduğu durumlarda geçerli olmakla birlikte olmadığı durumlarda hayat sigortasından bahsedilme durumu mümkün olmaz. Hayat sigortası ile bireysel emeklilik durumunu birbirinden bu terim ayırır.

Hayat Sigortası Formülleri

Hayat sigortasını primini ödemeye başlamış olan her bir birey için yaşam ve ölüm çizelgeleri öngörülerek bir düzenleme yapılır. Bireyin yaşam süreci ile ilgili ihtimaller üzerine teminatlar da oluşturularak hayat sigortasını formülleri oluşturulur. Bu formüllerin en sonunda ise ödenmesi gereken tutar hesaplanarak bireye tebliğ edilir. Hayat sigortası işlem gördüğü sırada süre faktörü işin içine girdiğinden dolayı faiz işlemi de taahhüt edilir. Ülkemizde bu faiz sınırı en üst seviyede %9 oranındadır.

Hayat Sigortasının Yasal Kaynak Verileri

Hayat sigortası yaptırmış olan bir bireyin yasal düzenlemeler le birlikte dikkat etmesi gereken yasal kanunlar da bulunur. Bu kanunlar içerisinde Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanun, Sigorta Murakebe Kanunu, Hayat Sigortaları Yönetmeliği ve Borçlar Kanunu yer alır. Bu kanunların verdiği şartların hayat sigortaları sağlayan kurumlar tarafından sağlanması gerekir. Hayat sigortaları yatırım amaçlı olarak kullanılamazlar. Sigortalar bireyin kendisine ait olması ile birlikte aile fertlerini de kapsayacak şekilde düzenlenebilir.