Ana Sayfa EKONOMİ 3 Mart 2018

Finansal Yönetim Ve Fonksiyonları

İhtiyaç duyulan fonların sağlanması ve sağlanan bu fonların en uygun alanlarda kullanılmasına finansal yönetim denir. Finansal yönetimin asıl amacı; kârlılığı üst düzeye çıkartmak değil, işletmenin piyasa değeri veya işletmede pay sahibi olanların servetini üst düzeye çıkartmaktır.

Finansal yönetim fonksiyonları ise şu şekilde sıralanabilir:

Finansal Denetim
Finansal Planlama
Finansal Analiz
Fon Sağlanması
Fon Yatırımı
Özel Finansal Problemlerin Çözülmesi

Finansal Denetim

İşletmenin finansal planlaması ile uygulamalarının karşılaştırıldığında farklılıklar tespit edilirse bu farklılıkları düzeltmek için önlem alınmasıdır.

Finansal Planlama

İşletmenin faaliyet gösterdiği süreç içerisinde ortaya çıkacak fon giriş ve çıkışlarının daha önceden planlanmasıdır. Planlama sayesinde fon giriş ve çıkışları uyumlu hale getirilir ve faaliyet gösteren işletmenin finansman sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmiş olur. Mali tablolar, nakit bütçeleri ve proforma gibi temel araçlardan finansal planlama aşamasında yararlanılmaktadır.

Finansal analiz

İşletmeye ait finansal tablolardan yararlanılarak işletmenin içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi ve işletme ile ilgili ileriye dönük analizler yapılmasıdır. Finansal analizi iç ve dış finansal analiz olarak iki şekilde gerçekleştirmek mümkündür. İç analiz işletme yöneticilerine yönelik bir uygulamadır. Dış analiz ise işletme dışından kişi ve kuruluşlara yaptırılan diğer işletmelere bilgi sunan bir uygulamadır.

Fon Sağlanması

İşletmenin gereksinimi olan fonların vaktinde ve uygun şartlarla sağlanmasıdır. Gereken zamanda, yeterli tutarda ve uygun şartlarda fon sağlanması firmalar için oldukça önemli bir husustur. Yeterli tutarda ve zamanın da fon sağlayamayan firmalar ise kapanma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Fon Yatırımı

İşletmeye ait fonların işletme amaçlarına uygun biçimde alacak, stok ya da duran varlıklara yatırılmasına denir. Verilecek yatırım kararı firmaya ait değerin maksimize edilmesi göz önüne alınarak yapılır.

Özel Finansal Problemlerin Çözümü

Finans yöneticilerinden beklentiler gün geçtikçe artmaktadır. Şirketlerin birleşme ve satın alma faaliyetleri ile alakalı marka değerinin ve firmanın piyasa değerinin tespit edilmesi gibi teknik konular finans yöneticilerinin sorumluluğundadır.

Finansal Yönetim ve Diğer Disiplinler

Finansal yönetimin ilişkili olduğu bilimsel dallardan en önemlileri muhasebe ve ekonomidir. Üretim, mikro ekonomi ve makro ekonomi, sayısal yöntemler, pazarlama, örgüt teorisi, kantitatif yöntemler finansal yönetimle ilişkili disiplinler arasında yer almaktadır.