Ana Sayfa DÜNYA 27 Şubat 2018

Hayvanların Neslinin Tükenme Nedenleri

Hayvanların Nesli Neden Tükeniyor?

Mağaralarda yaşayan insan neslinden bu yana insanlar hayvanlarla bir arada yaşamaktadır. İnsanlar başta toplayıcı ve avcılık yaparak hayatını devam ettirirken yabani hayvanları da avlamışlardır. Başta temel bir ihtiyaç olan avcılık zamanla farklı bir boyut kazanmıştır. Dünyanın farklı yerlerinde hayvan postları soğuktan korunmak için etleri ise insan hayatının devamı için gerekli olmuştur.

İlk Çağlardan İtibaren Hayvan Neslinin Tehlikesi

Karanlık Çağ’dan insanların yerleşik hayata geçmesini kadar bu durum böyle devam etmiştir. Yerleşik hayata geçen insanlar yavaş yavaş hayvanları evcilleştirmişler, yabani hayvanlar onlara saldırmadığı sürece de uzak durmuşlardır. Şehirleşme artıkça yabani hayvanların yaşam alanları kısıtlanmış insanoğlu bu sefer de kendine yer açmak için hayvanları avlamaya ve kovmaya başlamıştır. Bu durum yüzyıllarca sürmüş Sanayi Devrimi’nden sonra ise hayvanların nesli gerek doğal koşulların bozulması gerekse ekolojik dengelerin değişmesi yüzünden azalmaya başlamıştır. Bu dönemlerde zenginleşen birtakım insanlar vahşi hayvanları görmek istemiş hatta evlerinde onların canlı ya da ölü hallerinin bulunması hevesine kapılmışlardır. Bu heves uğruna insanlar servet harcamış ve avcı olan insanları da hayvanları postu, dişi vb. İçin avlamaya itmişlerdir.

Günümüzde Hayvanların Neslinin Tükenmesi Günümüzde insanoğlunun bu vahşi alışkanlığı devam etmektedir. İnsanlar güzellikleri ve modaya uymak için hayvanların postlarına, derilerine göz dikmiş durumdadırlar. Öyle ki bir hayvanın nesli ne kadar azaldıysa yüksek zümre içinde hayvanın kürkü o kadar değerlenmiştir. Halbuki hayvanların derileri, dişleri onların yabani hayatta yaşamlarını sürdürebilmek için gereklidir. İnsanlar küresel ısınma, doğal dengenin bozulması gibi sorunlardan şikayet ederken hiçbir zaman öz eleştiri yapmamıştır. Oysaki besin piramidi içinde bir hayvanın yok olması bile doğal dengeyi bozmaktadır. Ve şu unutulmamalıdır ki doğaya karşı bir savaştayız, kazanırsak kaybedeceğiz.